School Glory

SSC State Ranks

Sl.No.

Academic Year

No of State ranks Achieved

Ranks Secured

1

1983-84

1

9

2

1984-85

1

3

3

1985-86

1

8

4

1986-87

3

1,6,6

5

1987-88

9

2,3,4,5,7,8,9,9,10

6

1988-89

1

6

7

1989-90

2

4,9

8

1993-94

4

6,9,9,9

9

1998-99

1

10

10

2004-05

1

10

SSC State Rankers

BATCH

NAME OF THE STUDENT

STATE RANK

MARKS SECURED

1983-84

Y.V.Narayana

9

539

1984-85

Srinivasa Panigrahi

3

545

1985-86

B.Visweswara Rao

8

546

1986-87

C.Nagaraju

1

560

1986-87

D.S.V.Ramana Murthy

6

544

1986-87

M.Rama Krishna

6

544

1987-88

P.V.V.Surya Prasad

2

554

1987-88

G.S.L.Srinivas

3

548

1987-88

M.V.Ramana

4

547

1987-88

G.Uma Shankar

5

546

1987-88

S.Srinivasa Rao

7

544

1987-88

A.Papaya Raju

8

543

1987-88

S.Ram Prasad

9

542

1987-88

P.Ramesh Kumar

9

542

1987-88

A.Raja Sekhara Babu

10

541

1988-89

B.V.Ramana

6

550

1989-90

G.Vijaya Bhaskar

4

547

1989-90

B.Surya Prakasha Rao

9

542

1993-94

T.M.A.Shankaram

6

550

1993-94

K.S.N.P.Venkateswara Rao

9

547

1993-94

D.Sundara Rao

9

547

1993-94

P.Nagendra

9

547

1998-99

Veera V.S.N.S.Narkedimilli

10

552

2004-05

G.Venkata Durga Rao

10

571

7TH CLASS RANKS

BATCH

NAME OF THE STUDENT

RANK

MARKS SECURED

1983-84

C.Nagaraju

State 1st

570/600

1984-85

P.Y.N.V.Prabhakara Rao

District 1st

552/600

1985-86

P.K.Ravi Kumar

District 7th

545/600

1986-87

Y.Veerraju

District 1st

532/600

1986-87

V.V.V.S.N.Varma

District 3rd

530/600

1986-87

B.V.V.Sai Kumar

District 4th

521/600

1986-87

B.Raja Ram Mohan

District 8th

519/600

1987-88

K.Peri Sastry

District 1st

470/500

1987-88

K.Veerraju

District 2nd

469/500

1987-88

K.Sreehari Rao

District 3rd

463/500

1987-88

Ch.Rama Krishna

District 4th

462/500

1987-88

M.Lakshmi Ganapathi Rao

District 5th

461/500

1987-88

G.Manoj Kumar

District 6th

459/500

1987-88

G.Srinivas

District 8th

457/500

1987-88

P.Veera Swamy

District 10th

454/500

1988-89

M.Appa Rao

District 1st

446/500

1989-90

P.Narayana Rao

District 1st

457/500

1989-90

A.V.Srinivasa Rao

District 2nd

451/500

1989-90

P.Srinivasa Rao

District 3rd

450/500

1989-90

A.Ravi Raja Sekhar

District 4th

445/500

PRESENT PROGRESS